Coronavirus ændrer det normale

Føns Søsportsklub følger myndighedernes henstillinger. Derfor lukker vi alle fællesaktivteter ned indtil 30. marts.

Det betyder at onsdagarbejde, bestyrelsesmøde og fælles medlemsaktiviteter aflyses.

Og du kommer selvfølgelig ikke i klubben hvis du er sløj eller sundhedsmæssigt svækket.

Ved mindre aktiviteter sørg for god håndhygiejne (pagajer) og hold afstand. Følg og respekter regler og anbefalinger.

Onsdagskomsammen

Hver onsdag formiddag kl 9 mødes en lille gruppe for at hygge med lidt kaffe, brød, arbejde og roning. Du er selvfølgelig også velkommen.

Vi er i gang med at klargøre materiellet til næste sæson. Inriggeren Fyn er ved at være fin, derefter er det Skanseodden der skal efterses.

Alle kajakker er ved at blive gennemgået. Der er en del skader på dem, sandsynligvis er det pga hårdhændet og forkert håndtering. Vi arbejder på at forebygge til næste sæson.