Standerhejsning – med 2 meters afstand og 10 meter til standeren

Standerhejsning – hvor Anton spiller “smukt”, og Søren fik standeren i top. Vi  4 andre stod med afsprittede hænder med god afstand imellem os, nød seancen.

Her et nærbillede af vor trompetist – Ceremonien var minimal men stærk. Anton har potentiale til en plads i bestyrelsen.

Fra kl. 7 til vi gik hjem ved middagstide i dag havde der været 12 kajakroere på vandet. Så den 26. nåede vi op over 120 km. God sæsonstart. Godt roet.

Der var også mødt inriggerroere op, som arbejdede på at sætte hold, da vi kun må ro i 2ere med faste mandskaber. Derfor er Korfitz med nye årer og store forventninger desværre sat op på øverste inriggerhylde, og dens plads er blevet erstattet af Skjold Viking.

Klubbens coronatiltag er blevet positiv modtaget. Husk at overholde reglerne.

Våde afrensede svømmeveste skal tørre på nederste stang ved toiletterne.

Ellers ligger broerne klar til brug (her skylder vi Hans K mange tak for maskinel og fysisk assistance), og vi forventer at broen ved Revkrogen kommer ud i løbet af ugen.

Kristian har købt 3 nye juniorpagajer som kommer til klubben ved lejlighed.

I ønskes alle en god sæson – Alle sammen, undskyld alene sammen.

Coronavirus ændrer det normale

Føns Søsportsklub følger myndighedernes henstillinger. Derfor lukker vi alle fællesaktivteter ned indtil 30. marts.

Det betyder at onsdagarbejde, bestyrelsesmøde og fælles medlemsaktiviteter aflyses.

Og du kommer selvfølgelig ikke i klubben hvis du er sløj eller sundhedsmæssigt svækket.

Ved mindre aktiviteter sørg for god håndhygiejne (pagajer) og hold afstand. Følg og respekter regler og anbefalinger.

Onsdagskomsammen

Hver onsdag formiddag kl 9 mødes en lille gruppe for at hygge med lidt kaffe, brød, arbejde og roning. Du er selvfølgelig også velkommen.

Vi er i gang med at klargøre materiellet til næste sæson. Inriggeren Fyn er ved at være fin, derefter er det Skanseodden der skal efterses.

Alle kajakker er ved at blive gennemgået. Der er en del skader på dem, sandsynligvis er det pga hårdhændet og forkert håndtering. Vi arbejder på at forebygge til næste sæson.