Lovliggørelse af vore broer + 4 uger

Lovliggørelse af to bade- og bådebroer ved ejendommen matr. nr. 1b, Udby By, Udby, som har adressen Ronæsbrovej 12B, 5580 Nørre Aaby.

Middelfart Kommune har meddelt lovliggørelse af to bade- og bådebroer og tilladelse til forlængelse af den vestligste af broerne med ca. 6,00 m. Broerne er slået udfor ejendommen matr. nr. 1b, Udby By, Udby, som har adressen Ronæsbrovej 12B, 5580 Nørre Aaby.

Tilladelse og lovliggørelse er meddelt i henhold til Bekendtgørelse nr. 232 af den 12. marts 2007 om bade- og bådebroer

Afgørelsen kan påklages til Kystdirektoratet, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark og Fritidshusejernes landsforening samt af dem den er rettet til, og af enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen.

Tilladelsen kan i sin helhed læses på Middelfart Kommunens hjemmeside under: Afgørelser og annonceringer/Bade- og bådebroer.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Eventuel klage skal sendes skriftligt til Middelfart Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Trafik- og Vejafdelingen, Nytorv 9, 5500 Middelfart. Eventuel klage kan også sendes på e-mail til teknik@middelfart.dk eller Peter.Krogsgaard@middelfart.dk. Middelfart kommune videresender eventuel klage med bilag til Kystdirektoratet.

Vintertur eller måske forårstur?

28 medlemmer deltog i årets vintertur. Vi kørte i bus fra Gamborg til Middelfart Marina, og gik derefter i spredt flok, og som i bådene var tempoet forskelligt, tilbage til Gamborg. Det var en meget flot tur, som sluttede med spisning af medbragt mad i klubben. Tak for stor tilslutning, og tak for godt kammeratskab. Vi er en klub af venner.

Generalforsamling

En lille reportage mens vi venter på referatet fra generalforsamlingen

Formanden aflægger beretning

Kassereren redegør for økonomien

Rikke orienterer om havkolera: da.wikipedia.org/wiki/Havkolera

Det er en alvorlig sag

“Ja tak, størrelsen passer”

Lotte beretter om ungdomsholdet

Indkomne forslag

Bestyrelsen har modtaget følgende punkt til indkomne forslag til Føns Søsportsklubs ordinære generalforsamling den 20. februar 2019

Forslag om medlemsregistrering

Vi ses på Føns Gl. Skole kl. 19:00

Bestyrelsen


60+ Samling – Svendborg 2019

Hej med dig der hører til kategorien 60+ – eller er tæt på.

Der er nu mulighed for at tilmelde sig til årets pensionistlejr på Tåsinge. Sidste år var Ditte, Peter og undertegnede med. Det var en rigtig sjov lejr hvor vi prøvede Stand Up Paddle, surfski, havkajak og turkajak på småture ved Tåsinge og Svendborg. Man kan selv vælge aktiviteter efter lyst og evne.

Hvis du vil deltage skal du inden alt for længe melde dig til her

Du skal bruge dit IPP-nummer og kodeord. Hvis det giver bøvl kan jeg hjælpe.

Du må meget gerne skrive eller ringe hvis du har spørgsmål og vil holdes opdateret.

Venlig hilsen

Bent P

mobil 21767353

bent2517@gmail.com