Føns Søsportsklub – Generalforsamling

Hermed indkalder Føns Søsportsklub til ordinær generalforsamling
Dato: torsdag den 20. februar kl. 19:00
Sted: Føns G. Skole, Føns Strandvej 2A, Føns  Her foregår det

Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af referent
Årsberetning og klubtal
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Budget 2020
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag – Skal afleveres inden torsdag den 13. februar 2020

Valg til klubbens tillidsposter
Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Jørgen, Bent og Olaf (alle accepterer genvalg)
Bestyrelsessuppleant på valg er: Herdis (accepterer genvalg)
Revisor på valg: Michael (accepterer genvalg)
Revisorsuppleant på valg: Sune

Eventuelt

Herefter et let traktement

Mød op

Bestyrelsen