Nyt vedrørende generalforsamlingen

Der er indkommet et enkelt forslag til generalforsamlingen d. 20. februar:

Nøgledepositum ændres til et gebyr. Allerede indbetalte depositumer inddrages og betragtes som driftsmiddel til vedligeholdelse og udbygning af eksisterende låse.

Se kalenderen for flere oplysninger.

Du kan med fordel orientere dig om bestyrelsens arbejde ved at gennemlæse referaterne på klubbens hjemmeside. Det seneste er fra 6. februar.