En lille opdatering

Hej alle

I seneste referat er der omtalt et arrangement på lørdag d. 26. juni – Sport og Spas. Det har vi udsat til senere.

Husk at der er generalforsamling onsdag d. 30 – du kan se mere herunder og i kalenderen.

Med venlig hilsen

Bent