Planlagte aktiviteter som du kan skrive i kalenderen:

Arbejdslørdag i klubben
14. april 2018
Affaldsindsamling – Beboerforening i Føns afholder strandrensning
22. april 2018
Opstart frigivelseskursus kajak
26. april 2018
Arbejdslørdag i klubben
28. april 2018
Standerhejsning kl. 09:30
29. april 2018
Opstart ungdomsholdet
11. maj 2018
Naturpark Lillebælt – Sted: Føns Strand
17. juni 2018
Fænø Rundt
27. maj 2018
Rud-turen kajak/inrigger
10-12. aug. 2018
Tour de Gudenå
08. sept. 2018
Naturens Dag – Sted: Klubben
09. sept. 2018

Om arrangementet søndag den 17. juni som afholdes på Føns Strand, kan det oplyses, at det er Middelfart, Kolding og Fredericia kommuner, der vil slå et slag for Naturpark Lillebælt. Kommunen har bedt Føns og Omegns Lokaludvalg om at samle områdets interesserede foreninger. Vi har tilmeldt os som interesserede. Yderligere oplysninger senere.