Generalforsamling

Hvornår:
20. februar 2020 kl. 19:00 – 21:30
2020-02-20T19:00:00+01:00
2020-02-20T21:30:00+01:00
Hvor:
Føns Gl. Skole
Føns Strandvej 2A
Føns

Hermed indkalder Føns Søsportsklub til ordinær generalforsamling

Her foregår det

Vedtægter ses på klubbens hjemmeside under Formalia

Indkomne forslag til generalforsamling 20. februar

Nøgledepositum ændres til et gebyr. Allerede indbetalte depositumer inddrages og betragtes som driftsmiddel til vedligeholdelse og udbygning af eksisterende låse.

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent

Årsberetning og klub-tal

Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Budget 2020 Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag

Valg til klubbens tillidsposter:

Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Jørgen, Bent og Olaf (alle accepterer genvalg) Bestyrelsessuppleant på valg er: Herdis (accepterer genvalg) Revisor på valg: Michael (accepterer genvalg) Revisorsuppleant på valg: Sune

Eventuelt

Herefter et let traktement

Bestyrelsen