Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og 1 suppleant.

Nedenstående viser bestyrelsen (fremhævet), og hvordan bestyrelsen har fordelt ansvar og opgaver i mellem sig, samt kontaktinformationer.

Formand: Poul Kristensen, Fønsvej 32, 5580 Nørre Aaby – Mobil: 61 78 08 87 Mail: poul.kristensen@birgittefloe.dk

Kasserer: Villy Hansen, Kirkevej 26A, 5580 Nørre Aaby – Mobil: 40 34 19 90 – Mail: vih@dlgmail.dk

Materiel:

Kajakker: Jørgen Nielsen, Gelsted Mose 2C, 5991 Gelsted – Mobil: 60 67 83 73 – Mail: juulncamille@gmail.com

Bent Pedersen, Odensevej 170, 5500 Middelfart – Mobil: 21 76 73 53 – Mail: bent2517@gmail.com

Inrigger: Olaf Erichsen, Rudvej 6, 5580 Nørre Aaby – Mobil: 23 20 02 36 – Mail: joe@erichsen.dk

Søren Rasmussen, Fynsvej 3, 5466 Asperup – Mobil 61 26 24 36 – Mail: fynsvej3@gmail.com

Bygninger: Jørgen Nielsen, Gelsted Mose 2C, 5991 Gelsted – Mobil: 60 67 83 73 – Mail: juulncamille@gmail.com

Broer: Søren Rasmussen, Fynsvej 3, 5466 Asperup – Mobil 61 26 24 36 – Mail: fynsvej3@gmail.com

Sekretær og IT: Bent Pedersen, Odensevej 170, 5500 Middelfart – Mobil: 21 76 73 53 – Mail: bent2517@gmail.com

Suppleant: Herdis Pennerup, Myntevænget 18, 5500 Middelfart – Mobil 29 84 10 49 – Mail: hpennerup@stofanet.dk