Sæsonens afslutning

Vi nærmer os sæsonens afslutning.

Du kan læse en del om denne sæson i det seneste referat fra bestyrelsesmødet – Se Formalia > Referater

Snart er der standerstrygning, der er ændringer i afviklingen – Se Kalender

Bestyrelsen