Nyt vedrørende generalforsamlingen

Der er indkommet et enkelt forslag til generalforsamlingen d. 20. februar:

Nøgledepositum ændres til et gebyr. Allerede indbetalte depositumer inddrages og betragtes som driftsmiddel til vedligeholdelse og udbygning af eksisterende låse.

Se kalenderen for flere oplysninger.

Du kan med fordel orientere dig om bestyrelsens arbejde ved at gennemlæse referaterne på klubbens hjemmeside. Det seneste er fra 6. februar.

Rettelse til indkaldelse

Hermed indkalder Føns Søsportsklub til ordinær generalforsamling

Her foregår det

Bemærk: Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til formanden, og skal være denne i hænde senest 10. februar. Rettidigt indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden og ved opslag i klubben senest d. 13. februar. (Vedtægter ses på klubbens hjemmeside under Formalia)

Indkomne forslag til generalforsamling 20. februar

Nøgledepositum ændres til et gebyr. Allerede indbetalte depositumer inddrages og betragtes som driftsmiddel til vedligeholdelse og udbygning af eksisterende låse

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent

Årsberetning og klub-tal

Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Budget 2020 Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag

VALG TIL KLUBBENS TILLIDSPOSTER:

Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Jørgen, Bent og Olaf (alle accepterer genvalg) Bestyrelsessuppleant på valg er: Herdis (accepterer genvalg) Revisor på valg: Michael (accepterer genvalg) Revisorsuppleant på valg: Sune

Eventuelt

Herefter et let traktement

Bestyrelsen

Føns Søsportsklub – Generalforsamling

Hermed indkalder Føns Søsportsklub til ordinær generalforsamling
Dato: torsdag den 20. februar kl. 19:00
Sted: Føns G. Skole, Føns Strandvej 2A, Føns  Her foregår det

Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af referent
Årsberetning og klubtal
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Budget 2020
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag – Skal afleveres inden torsdag den 13. februar 2020

Valg til klubbens tillidsposter
Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Jørgen, Bent og Olaf (alle accepterer genvalg)
Bestyrelsessuppleant på valg er: Herdis (accepterer genvalg)
Revisor på valg: Michael (accepterer genvalg)
Revisorsuppleant på valg: Sune

Eventuelt

Herefter et let traktement

Mød op

Bestyrelsen