En lille opdatering

Hej alle

I seneste referat er der omtalt et arrangement på lørdag d. 26. juni – Sport og Spas. Det har vi udsat til senere.

Husk at der er generalforsamling onsdag d. 30 – du kan se mere herunder og i kalenderen.

Med venlig hilsen

Bent

Coronaadvarsel og anmodning om skærpet agtpågivenhed

Føns Søsportsklub har modtaget denne mail fra Middelfart Kommune

Kære Foreninger.

De seneste dage er Corona-smitten steget i Middelfart Kommune – særligt i Nr. Aaby, Båring og Asperup. Hvis denne udvikling fortsætter kan det resultere i nye nedlukninger af skoler, børnehaver og fritidstilbud, forretninger osv. Derfor opfordres alle også i foreningslivet – til at
skærpe opmærksomheden på overholde retningslinjerne om afstand, hygiejne og sørge for afspritning, samt til at blive testet jævnligt, så smitten ikke spreder sig yderligere.

Såfremt I oplever smittetilfælde i forbindelse med foreningsaktiviteter, er det vigtigt, at I reagerer på det efter gældende retningslinjer, samt at I informerer det kommunale sundhedsberedskab om, hvad der er sket og hvordan I har reageret, så sundhedsberedskabet har et overblik over udviklingen.

Sundhedsberedskabet kan kontaktes på:
corona@middelfart.dk

Venlig hilsen

Peter Wamberg
Chef for Sekretariat, Kultur og Fritid